Gå till innehåll
Vetlandaortens Ryttarförening
Vetlandaortens Ryttarförening

Startar: 14/05 14:00

Slutar: 14/05 15:00

Årsmöte 2023 på värmeläktaren

Kallelse

Dagordning för årsmöte 2023 med Vetlandaortens Ryttarförening

Tid : 2023-05-14, Kl. 14:00

Plats : Upplandavägen 19, Vetlanda

 1. Mötets Öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgifter för 2023
 14. Övriga ärenden som enligt 15 §kan upptas till beslut på årsmötet
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
 19. Fastställande av sektioner förutom ungdomssektion, 27 §
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRF och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 24. Mötets avslutande

/Styrelsen

Startar: 14/05 14:00

Slutar: 14/05 15:00

Besöksadress

Upplandavägen 19

57433 Vetlanda

Postadress

Vetlandaortens RF
Upplandavägen 19

574 33 Vetlanda

Kontakta oss

E-post: info@vetlandarf.se